Behandelplan 2018-07-09T17:21:07+02:00

Behandelplan

1. Eerste afspraak

Bij het eerste consult wordt kennis gemaakt, wij vragen naar u wensen en kijken naar het gebit, de kaken en het gezicht. Besproken worden het nut, mogelijkheden en timing van een eventuele orthodontische behandeling. Globaal worden kosten en verzekeringsaspecten benoemd. Indien een behandeling gewenst is volgt het uitgebreid onderzoek.

2. Documentatie afspraak

Uitgebreid onderzoek of documentatie afspraak houdt in dat er licht- en röntgenfoto’s worden gemaakt en afdrukken van het gebit worden genomen. Dit is nodig om precies te weten welke beugel, hoelang en wanneer te beginnen. Oftewel er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld dat vervolgens in het “bespreken behandelplan” nader wordt toegelicht.

3. Behandelplan bespreking

Na het uitgebreid onderzoek wordt u uitgenodigd voor het bespreken van het behandelplan. Samen worden de foto’s en gipsmodellen bekeken en de voor- en nadelen van een eventuele behandeling worden besproken. U krijgt advies en er is alle tijd om vragen te stellen. De duur, stappen en timing van de behandeling komen aan de orde samen met de “huisregels” waarvan een goede mondhygiëne de belangrijkste is. Tenslotte worden de kosten schriftelijk overlegd. Wij informeren uw tandarts over de conclusie van ons gesprek.

4. Plaatsen van de beugel

Afhankelijke welke beugel wordt afgesproken volgen binnenkort hieronder een aantal links met soorten beugels en hoe deze geplaatst worden.

5. Controle afspraken

De controle afspraken duren gemiddeld 10-15 min en zullen om de 4-6 weken plaatsvinden. Door goed te plannen kan voorkomen worden dat deze afspraak onder schooltijd plaatsvinden.

6. Beugel-uit en retentie fase

Een actieve beugelbehandeling eindigt met de beugel uit, waarbij onder en boven plakspalken worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat de voortanden gaan schuiven. Omdat het heel moeilijk is te voorspellen of tanden en kiezen na een orthodontische behandeling gaan schuiven, krijgt iedereen die vaste apparatuur heeft gehad zo’n plakspalk. Soms is ook gedurende 1-2 jaar een nachtbeugel nodig. Deze wordt gedurende deze periode samen met de spalken nog 3 keer gecontroleerd.

7. Kosten

De tarieven die worden gehanteerd zijn door de overheid middels de NZA vastgesteld. Tijdens het behandelplan bespreken krijgt u schriftelijk een individuele kostenbegroting. Afhankelijk of en hoe u verzekerd bent, krijgt u een gedeelte vergoed. Door bij u zorgverzekering te informeren weet u waar u aan toe bent.

Call Now Button